Shpallje

Thirrje publike për aplikim për pjesëmarrje në shtandin shtetëror të Kosovës në panairin PLMA “World of Private Label” në Amsterdam, Holandë

Prishtinë, 01/03/2019

Thirrje publike për aplikim për pjesëmarrje në shtandin shtetëror të Kosovës në panairin PLMA “World of Private Label” në Amsterdam, Holandë, me 21–22 maj 2019

Aplikacioni

Deklaratë nën betim