Formulari i aplikimit

Formular aplikimi për statusin e investitorit strategjik konform Ligjit 05/L-079 Për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës mund ta gjeni këtu