IHD-të në Kosovë

Gjatë periudhës janar-maj 2017 IHD-të arrijnë vlerën  103.7 milionë euro.

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – maj 2017:

Shteti

Vlera  mil.€

Gjermania

22.3

Austria

17.3

Zvicra

17.2

Turqia

10.7

SHBA

9.9

Shqipëria

9

Britania e Madhe

5.8

Franca

1.6

Tjera

9.9

Totali

103.7

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

 

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – maj 2017

Aktiviteti ekonomik

Vlera  mil.€

Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore

62.8

Shërbime Financiare

29.8

Industria

-5.0

Shërbimet tregtare

6.2

Shërbime tjera /1

2.1

Miniera

-2.2

Transport dhe Komunikimi

1.8

Energjetika

0.6

Aktivitete tjera të pakualifikuara diku tjetër

0.5

Bujqësia

-1.1

Ndërtimi

7.9

Hotele dhe Restorante

0.2

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)


IHD-të në milion euro sipas viteve 2007-2016

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)