IHD-të në Kosovë

Gjatë periudhësIHD-ve janar-tetor 2016 arrijnë vlerën  203.3 milionë euro.

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – tetor 2016:

Shteti

Vlera  mil.€

Zvicra

50.4

Turqia

32.2

Britania e Madhe

31.2

Shqipëria

26.7

Gjermania

21.8

SHBA

18.4

Austria

6.0

Italia

4.7

Maqedonia

3.3

Franca

2.3

Të tjera

6.4

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – tetor 2016

Aktiviteti ekonomik

Vlera  mil.€

Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore

135.9

Ndërtimi

42.3

Shërbimet tregtare

12.0

Shërbime Financiare

9.8

Shërbime tjera /1

7.6

Energjetika

4.4

Industria

3.8

Bujqësia

1.7

Aktivitete tjera  të pa klasifikuara diku tjetër

1.4

Hotele dhe Restorante

0.7

Transporti  dhe Komunikimi

-0.9

Minierat

-15.3

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

IHD-të në milion euro sipas viteve 2007-2015

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)