IHD-të në Kosovë

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – prill 2018:

Shteti

Vlera mil.€              

Gjermania

22

Zvicra

21.1

Austria

10

Të tjera

0.5

Totali

53.6

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – prill 2018

Aktiviteti ekonomik

Vlera  mil.€

Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore

59.5

Shërbime Financiare

21.3

Industria

-13.9

Shërbimet tregtare

8.0

Shërbime tjera /1

2.5

Miniera

-4.8

Transport dhe Komunikimi

-2.6

Energjetika

2.1

Aktivitete tjera të pakualifikuara diku tjetër

0.1

Bujqësia

-0.6

Ndërtimi

-19.0

Hotele dhe Restorante

0.9

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

 

IHD-të sipas viteve 2007-2017 në milion euro

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)