IHD-të në Kosovë

Gjatë periudhës janar-qershor 2017 IHD-të arrijnë vlerën  139.2 milionë euro.

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – qershor 2017:

Shteti

Vlera  mil.€

Gjermania

29.7

Zvicra

22.8

Austria

20.4

SHBA

11.9

Emiratet e Bashkuara Arabe

11.2

Britania e Madhe

10.8

Shqipëria

8.8

Turqia

8.3

Italia 

2.5

Tjera

12.8

Totali

139.2

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

 

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – qershor 2017

Aktiviteti ekonomik

Vlera  mil.€

Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore

75.4

Shërbime Financiare

37.6

Industria

-4.1

Shërbimet tregtare

6.7

Shërbime tjera /1

2.7

Miniera

6.6

Transport dhe Komunikimi

-0.9

Energjetika

0.8

Aktivitete tjera të pakualifikuara diku tjetër

0.7

Bujqësia

-1

Ndërtimi

14.4

Hotele dhe Restorante

0.3

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)


IHD-të në milion euro sipas viteve 2007-2016

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)