Rreth KIESA

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

 

KIESA është institucion në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe është përgjegjës për mbrojtjen, dhe promovimin e investimeve, mbështet zbatimin e politikave dhe programeve publike në fushën e zhvillimit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme dhe zhvillon politika lidhur me themelimin dhe zhvillimin e zonave ekonomike.