Parku Industriale në Mitrovicë

Parku Industrial në Frashër-Mitrovicë, është krijuar në vitin 2014 me sipërfaqe prej 48 ha.  Është  investuar në rregullimin  infrastrukturës fizike, prej tyre 10 ha janë rrafshuar dhe rregulluar për shpallje, janë nënshkruar 7 kontrata për të filluar investimet dhe nga ato 7 aplikime, një investitor veçse ka filluar investimin, në procedurë janë tjerët (rreth pikave gjeodezike dhe leje ndërtimit). Në Parkun Industrial në Frashër është zhvilluar në faza  e I, II, III & e IV , kurse tani është duke u punuar në fazën e V-të.