Parku Industrial në Viti

Komuna e Vitisë ka filluar iniciative për krijimin e Parkut Industrial në Budrikë e Epërme me sipërfaqe prej 15.5 ha. Është në fazën kompletimit të dokumentacionit sipas legjislacionit për zona ekonomike.