Skip Navigation Links.
Collapse Rreth KIESARreth KIESA
Collapse Rreth KIESARreth KIESA
Rreth nesh
Shërbimet tona
Stafi i KIESA-s
Na kontaktoni
Collapse Kosova në një shikimKosova në një shikim
Collapse Kosova në një shikim Kosova në një shikim
Informata të përgjithshme
Ekonomia
Collapse Investo në Kosovë  Investo në Kosovë
Collapse Pse KosovaPse Kosova
Arsyet për të investuar
Klima e investimeve
IHD-të në Kosovë
Collapse Mundësitë për investimeMundësitë për investime
Teknologji Informative dhe Komunikim - ICT
Përpunim dhe paketim i ushqimit
Miniera dhe metal përpunim
Energjia
Tekstil dhe përpunim i lëkurës
Përpunimi i drurit
Turizëm
Collapse Investimet StrategjikeInvestimet Strategjike
Ligji dhe aktet nënligjore
Formulari i aplikimit
Collapse Të bërit biznes në KosovëTë bërit biznes në Kosovë
Procesi i themelimit të kompanisë
Tregu i punës
Edukimi
Incentivat për investime
Taksat
Dogana
Transporti dhe Infrastruktura
Telekomunikacioni
Shërbime
Collapse Jetesa në KosovëJetesa në Kosovë
Ardhja në Kosovë
Cilësia e jetës
Komunat e Kosovës
Shërbimet e sektorit për promovimin e investimeve
Collapse Eksporto nga KosovaEksporto nga Kosova
Collapse Sektorët për eksportSektorët për eksport
Sektori i industrisë së përpunimit të ushqimit dhe pijeve
Sektori i industrisë së përpunimit të drurit
Sektori i industrisë së përpunimit të metalit
Sektori i industrisë së përpunimit të tekstilit
Sektori i teknologjisë informative
Sektori i turizmit
Sektori i industrisë së përpunimit të plastikës dhe të gomës
Sektori i industrisë kimike
Tregjet për eksport
Statistika tregtare
Marrëveshjet për tregti të lirë
Ngjarjet e eksportit
Udhërrëfyes për eksport
Shërbimet e sektorit për promovimin e eksportit
Collapse Përkrahja e NVM-ve Përkrahja e NVM-ve
Collapse Përkrahja e NVM-vePërkrahja e NVM-ve
Kupon për certifikim të produkteve
Kupon për këshillime
Akti për Biznes të Vogël
Të tjera
Collapse Mbështetje për ndërmarrësit e rinj dhe gratëMbështetje për ndërmarrësit e rinj dhe gratë
Punë praktike në ndërrmarje
Startup biznese
Panairi "Gratë në biznes"
Collapse Avokimi për NVM-të.Avokimi për NVM-të.
Ditët e Biznesit të Vogël - Konferenca informuese me biznese
Collapse Trajnime për biznese dhe ndërmarrës potencialTrajnime për biznese dhe ndërmarrës potencial
Marketing
Trajnimet Menaxheriale dhe Profesionale
Collapse Investimet StrategjikeInvestimet Strategjike
Ligji dhe aktet nënligjore
Formulari i aplikimit
Ligji dhe aktet nënligjore
Shërbimet e sektorit për projekte në fushën e NVM-ve
Collapse Zonat Ekonomike Zonat Ekonomike
Collapse Zonat e themeluaraZonat e themeluara
Parku i Biznesit në Drenas
Parku i Biznesit Mitrovicë
Parku Teknologjik në Shtime
Parku Industriale në Mitrovicë
Zona Agro-Industriale në Suharekë
Parku Industrial në Lipjan
Parku industrial në Suharekë
Parku Industrial në Viti
Parku Industrial në Vushtrri
Zona Ekonomike në Opterushë-Rahovec
Collapse DokumentetDokumentet
Aplikimi
Udhëzimet administrative
Ligjet
Projektet
Këshilli kombëtar për ZE
Vendime / Pëlqime
Shërbimet e sektorit për zhvillimin e zonave ekonomike
Zonat e lira ekonomike
Iniciativa për themelimin e ZE
Collapse Vizito Kosovën Vizito Kosovën
Aktivitete në natyrë
Vende historike & kulturore
Akomodimi & ushqimi
Collapse PublikimetPublikimet
Collapse LajmeLajme
Kalendari i ngjarjeve
Fotogaleria
Video galeria
Arkivi
Collapse PublikimetPublikimet
Publikime Gjenerale
Studime Sektoriale
Investo në Komuna
Raporte/Publikime të ndryshme
Materiale për Sektorin e Energjisë
Studimet për Miniera dhe Minerale