Lajme

Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve me pronësi të grave ndërmarrëse

Prishtinë, 12/09/2020

Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve me pronësi të grave ndërmarrëse

Deklarata nën betim

Aplikacioni