Lajme

Thirrje - Digjitalizo biznesin përmes Iniciativës për Fuqizim Digjital (IFD)

Prishtinë, 21/12/2020

Thirrje - Digjitalizo biznesin përmes Iniciativës për Fuqizim Digjital

Formulari për aplikim dhe deklarata nën betim e ndërmarrjes

Pyetjet më të shpeshta