Kosovo Investment and Enterprise Support Agency (KIESA)

"Arbënor e Astrit Dehari" str. no.21

10000 Prishtine,

Republic of Kosovo

Tel:  +383 (0) 38 200 36542

        +383 (0) 38 200 36585

E-Mail: info.kiesa@rks-gov.net