Ekonomia

Profili Ekonomik

Mjedisi afarist në Republikën e Kosovës është duke u bërë ndër më konkurruesit në rajon. Përparësitë e krijuara sikurse janë sistemi i shkëlqyer tatimor, burimet e bollshme natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi investimet e huaja dhe përparësitë tjera e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të favorshëm për investitorët e huaj.

Republika e Kosovës shquhet si vendi me mundësi të mëdha për investime në Ballkan, pra një arsye e fortë tërheqëse për investitorët ndërkombëtarë si një vend primar për investimet e tyre.

BPV 2019: 4.9 %

BPV për kokë banori 2019: € 3,986

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Bruto produkti  vendor për vitet ( 2014-2019)

Viti

BPV për kokë banori (në euro)

BPV - Norma reale e rritjes(%)

2014

3,084

1.2%

2015

3,277

4.1%

2016

3.386

4.1%

2017

3.566

4.2%

2018

3.746

3.8%

2019

3.986

4.9%

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Tregtia e lirë:

  • Marrëveshja e Stabilizim Asociimit MSA me Bashkësinë Evropiane
  • Marrëveshje për Tregti të Lirë e Evropës Qendrore – CEFTA
  • Programi i Sistemit të Gjeneralizuar të Preferencave (Generalized System of Preferences (GSP) Program)me SHBA, Japoninë dhe Norvegjinë
  • Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Turqinë (pret ratifikimin nga Kosova)

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Top 6 eksportet sipas seksioneve (2019 ) në Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Top 6 importet sipas seksioneve (2019 ) në Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës