Ekonomia

Profili Ekonomik

Mjedisi afarist në Republikën e Kosovës është duke u bërë ndër më konkurruesit në rajon. Përparësitë e krijuara sikurse janë sistemi i shkëlqyer tatimor, burimet e bollshme natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi investimet e huaja dhe përparësitë tjera e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të favorshëm për investitorët e huaj.

Republika e Kosovës shquhet si vendi me mundësi të mëdha për investime në Ballkan, pra një arsye e fortë tërheqëse për investitorët ndërkombëtarë si një vend primar për investimet e tyre.

BPV Norma reale e rritjes 2021: 10.7 %

BPV për kokë banori 2021: € 4,486

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Bruto produkti  vendor për vitet ( 2016-2021)

Tregtia e lirë:

  • Marrëveshja e Stabilizim Asociimit MSA me Bashkësinë Evropiane
  • Marrëveshje për Tregti të Lirë e Evropës Qendrore – CEFTA
  • Programi i Sistemit të Gjeneralizuar të Preferencave (Generalized System of Preferences (GSP) Program)me SHBA, Japoninë dhe Norvegjinë
  • Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Turqinë (pret ratifikimin nga Kosova)