Shpallje

Njoftim rreth shqyrtimit të aplikacioneve, “Ndarja e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve sipas thirrjes publike për subvencionim të ndërmarrjeve për ofrimin e këshillimeve”

Prishtinë, 25/09/2018

Njoftim

Lidhur me shqyrtimin e aplikacioneve, “Ndarja e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve sipas thirrjes publike për subvencionim të ndërmarrjeve për ofrimin e këshillimeve".

Komisioni për vlerësim të aplikacioneve sipas thirrjes publike, të datës 26 korrik 2018,  ka shqyrtuar gjithë aplikacionet, për subvencionim të ndërmarrjes për ofrim këshillimi dhe ka konstatuar se ndërmarrja aplikuese nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. 

Shënim: Aplikuesit kanë të drejtë ankese, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ 01/2018, që mund ta gjeni në këtë link: 
https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/8345819D-99EE-49A0-83E2-915CBCDDF891.pdf