Shpallje

Lista preliminare e përfituesve për subvencione “Ndarja e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve sipas thirrje publike për subvencionim me mjete financiare për NMVM”

Prishtinë, 27/11/2018

Lista preliminare e përfituesve për subvencione “Ndarja e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve sipas thirrje publike për subvencionim me mjete financiare për NMVM”