Shpallje

KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIMET E KONSULTIMIT – KONSULENT INDIVIDUAL) - EKSPERT I SEKTORIT PRIVAT

Prishtinë, 26/06/2019

KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIMET E KONSULTIMIT – KONSULENT INDIVIDUAL) - EKSPERT I SEKTORIT PRIVAT