Shpallje

Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin "ITB BERLIN"

Prishtinë, 12/12/2019

Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin "ITB BERLIN"

Aplikuesi që nuk është përfshirë në listën preliminare të përfituesve për subvencione dhe transfere, mund të ankohen në Komisionin për shqyrtimin e ankesave, brenda afatit prej 8 (tetë) ditëve pune paspublikimit të listës preliminare(UA 01/2018).