Shpallje

Thirrje publike për aplikim për pjesëmarrje në shtandin shtetëror të Kosovës në panairin “ProWein 2020” në Dyseldorf, Gjermani, më 15–17 mars 2020

Prishtinë, 14/02/2020

Thirrje publike për aplikim për pjesëmarrje në shtandin shtetëror të Kosovës në panairin “ProWein 2020” në Dyseldorf, Gjermani, më 15–17 mars 2020

Aplikacioni

Deklaratë nën betim