Shpallje

Lista përfundimtare e përfitueseve për Grantet e Përputhshme

Prishtinë, 27/02/2020

Lista përfundimtare e përfitueseve për Grantet e Përputhshme