Shpallje

Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin ”PLMA 2020”

Prishtinë, 11/03/2020

Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin ”PLMA 2020”