Shpallje

LISTA E KOMPANIVE PËRFITUESE NGA INICIATIVA PËR FUQIZIM DIGJITAL (DEI)

Prishtinë, 12/08/2020

LISTA E KOMPANIVE PËRFITUESE NGA INICIATIVA PËR FUQIZIM DIGJITAL (DEI)