Shpallje

Konkurs publik për dhënien në shfrytëzim dhe administrim të Inkubatorit të Biznesit në Parkun e Biznesit në Drenas

Prishtinë, 27/10/2020

Konkurs publik për dhënien në shfrytëzim dhe administrim të Inkubatorit të Biznesit në Parkun e Biznesit në Drenas

Formulari për aplikim për Inkubator të Biznesit në PBD