Shpallje

Lista përfundimtare e përfitueseve të subvencioneve për gratë ndërmarrëse

Prishtinë, 25/11/2020

Lista përfundimtare e përfitueseve të subvencioneve për gratë ndërmarrëse