Shpallje

Konkurs për vendosje të bizneseve në Parkun Industrial në Lumadh – Vushtrri

Prishtinë, 08/12/2020

Komuna e Vushtrrisë me datë 03.12.2020 ka shpallur konkurs për të gjitha bizneset e interesuara për të aplikuar për vendosje në Parkun Industrial në Lumadh – Vushtrri dhe mbetet i hapur 30 ditë, andaj ftojmë të gjitha bizneset e interesuara të shfrytëzojnë këtë mundësi.

Për informata më të hollësishme ju lutem drejtohuni në komunën e Vushtrrisë.

Me gjerësisht konkursi dhe formulari për aplikim: