Shpallje

Lista e kompanive përfituese nga Iniciativa për Fuqizim Digjital (DEI)

Prishtinë, 08/02/2021

LISTA E KOMPANIVE PËRFITUESE NGA INICIATIVA PËR FUQIZIM DIGJITAL (DEI)