Shpallje

Lista preliminare e përfituesve për subvencione NMVM

Prishtinë, 19/03/2021

Lista preliminare e përfituesve për subvencione NMVM