Shpallje

Vendim për anulimin e thirrjes publike për subvencionimin me mjete financiare për NMVM-të

Prishtinë, 29/04/2021

Vendim për anulimin e thirrjes publike për subvencionimin me mjete financiare për NMVM-të