Shpallje

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KOMPANIVE DHE BIZNESEVE START-UP TË TIK-UT PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN NDËRKOMBËTARE “EXPO 2020” NË DUBAI

Prishtinë, 05/11/2021

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KOMPANIVE DHE BIZNESEVE START-UP TË TIK-UT PËR PJESËMARRJE NË NGJARJEN NDËRKOMBËTARE “EXPO 2020” NË DUBAI

FORMULARI I APLIKIMIT

DEKLARATË NËN BETIM