Shpallje

LISTA E KOMPANIVE PËRFITUESE PËR PJESËMARRJE NË “EXPO 2020” NË DUBAI, NË FUSHËN E INDUSTRISË

Prishtinë, 24/11/2021

LISTA E KOMPANIVE PËRFITUESE PËR PJESËMARRJE NË “EXPO 2020” NË DUBAI, NË FUSHËN E INDUSTRISË