Shpallje

LISTA E KOMPANIVE PËRFITUESE PËR PJESËMARRJE NË “EXPO 2020” NË DUBAI, NË FUSHËN E TIK-UT

Prishtinë, 26/11/2021

LISTA E KOMPANIVE PËRFITUESE PËR PJESËMARRJE NË “EXPO 2020” NË DUBAI, NË FUSHËN E TIK-UT