Shpallje

LISTA PËRFUNDIMTARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN ”BIOFACH 2022”

Prishtinë, 25/07/2022

Lista përfundimtare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin Biofach 2022