Shpallje

THIRRJE PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM TË NVM-VE PËR BLERJEN E MAKINERIVE PRODHUESE PËRPUNUESE

Prishtinë, 08/09/2022

Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve për blerjen e makinerive prodhuese përpunuese