Shpallje

LISTA PRELIMINARE E PËRFITUESVE “THIRRJE PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM TË NVM-VE PËR BLERJEN E MAKINERIVE PRODHUESE PËRPUNUESE”

Prishtinë, 21/10/2022

LISTA PRELIMINARE E PËRFITUESVE “THIRRJE PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM TË NVM-VE PËR BLERJEN E MAKINERIVE PRODHUESE PËRPUNUESE”