Shpallje

LISTA PËRFUNDIMTARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN PROWEIN 2023

Prishtinë, 01/03/2023

Lista përfundimtare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin ProWein 2023