Shpallje

LISTA PRELIMINARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN PLMA 2023

Prishtinë, 02/03/2023

Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin PLMA 2023