Shpallje

LISTA PËRFUNDIMTARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN SUMMER FANCY FOOD SHOW - NEW YORK SHBA 2023

Prishtinë, 16/05/2023

Lista përfundimtare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin Summer Fancy Food Show - New York SHBA 2023