Shpallje

FTESË PËR PJESËMARRJE - PUNËTORIA PËR MOBILIZIM DHE SIGURI: MBËSHTETJE KONTRAKTUESE PËR EVROPËN JUGLINDORE

Prishtinë, 29/08/2023

FTESË PËR PJESËMARRJE  -PUNËTORIA PËR MOBILIZIM DHE SIGURI: MBËSHTETJE KONTRAKTUESE PËR EVROPËN JUGLINDORE