Shpallje

LISTA FINALE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN DMEXCO 2023

Prishtinë, 01/09/2023

LISTA FINALE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN DMEXCO 2023