Shpallje

LISTA E STUDENTËVE QË JANË PËRZGJEDHUR PËR TË NDJEKUR PRAKTIKËN SIPAS THIRRJES – “INTERNSHIP BIZNESI”

Prishtinë, 13/09/2023

LISTA E STUDENTËVE QË JANË PËRZGJEDHUR PËR TË NDJEKUR PRAKTIKËN SIPAS THIRRJES – “INTERNSHIP BIZNESI”