Shpallje

LISTA PRELIMINARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN “PLMA 2024”

Prishtinë, 15/04/2024

LISTA PRELIMINARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN “PLMA 2024”