Shpallje

LISTA PËRFUNDIMTARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN “PLMA 2024”

Prishtinë, 13/05/2024

LISTA PËRFUNDIMTARE PËR PJESËMARRJE NË SHTANDIN E KOSOVËS NË PANAIRIN “PLMA 2024”