Trajnime për biznese dhe ndërmarrës potencial

Është program i cili ofron trajnime dhe këshilla online për bizneset dhe të interesuarit që dëshirojnë të përfitojnë njohuri në fusha përkatëse. Qëllimi i trajnimeve është të mundësoj qasje më të lehtë për ngritjen e performancës duke ofruar trajnime pa pagesë.