IHD-të në Kosovë

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – gusht 2018:

 

Shteti

Vlera mil.€

Zvicra

47.1

Gjermania

29.5

Shqipëria

18.8

SHBA

9.5

Britania e Madhe

9.0

Emiratet e Bashkuara Arabe

5.6

Francë

3.7

Norvegjia

3.1

Bullgaria

2.0

Të tjera

-6.4

Totali

121.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

 

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – gusht 2018

Aktiviteti ekonomik

Vlera  mil.€

Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore

 140.9

Shërbime Financiare

-9.3

Industria

-16.5

Shërbimet tregtare

13.6

Shërbime tjera /1

5.7

Miniera

0.1

Transport dhe Komunikimi

-4.4

Energjetika

3.2

Aktivitete tjera të pakualifikuara diku tjetër

1.2

Bujqësia

-0.1

Ndërtimi

-14.3

Hotele dhe Restorante

1.6

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

 

IHD-të sipas viteve 2007-2017 në milion euro

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)