IHD-të në Kosovë

IHD-të sipas shteteve gjatë vitit 2022

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2022

IHD-të sipas viteve 2007- 2022 në milion euro