IHD-të në Kosovë

Gjatë periudhës janar-gusht 2017 IHD-të arrijnë vlerën  201.1 milionë euro.

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – gusht 2017:

Shteti

Vlera mil.€              

Gjermania

42.0

Zvicra

32.1

Austria

26.8

Britania e Madhe

20.8

Turqia

19.1

SHBA

15.6

Emiratet  Arabe

12.6

Shqipëria

11.8

Italia

3.6

Spanja

2.4

Të tjera

14.3

Totali

201.1

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

 

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – gusht 2017

Aktiviteti ekonomik

Vlera  mil.€

Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore

112.6

Shërbime Financiare

54.8

Industria

-5.5

Shërbimet tregtare

8

Shërbime tjera /1

3

Miniera

5

Transport dhe Komunikimi

-3.7

Energjetika

0.8

Aktivitete tjera të pakualifikuara diku tjetër

1.1

Bujqësia

-1

Ndërtimi

25.5

Hotele dhe Restorante

0.6

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)


IHD-të në milion euro sipas viteve 2007-2016

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)