Parku Industrial në Vushtrri

Parku Industrial në Lumadh, është krijuar në vitin 2018 me sipërfaqe prej 14.86 ha. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), në vitin 2019 ka filluar investimet në Ndërtimin e infrastrukturës fizike  për vendosjes së bizneseve në këtë park.