Miniera dhe metal përpunim

Kosova ka një pasuri të lakmueshme të burimeve natyrore. Me 14.7 miliard ton, Kosova është në vendin e pestë në botë për rezervat e provuara të linjitit

Ajo gjithashtu ka rezervat e mineraleve të tjera të tilla si: alumini, ari, plumbi, zinku, bakri, boksiti, magnezi, asbesti, kromit, guri gëlqeror, mermeri dhe kuarci

 Ndërsa shumica e burimeve natyrore të Kosovës mbeten të papërdorura, rezervat e saj të mëdha janë një potencial i madh për zhvillim në të ardhmen, siç vlerësohet nga Banka Botërore

 Minierat e Trepçës: Me deri në 23,000 punonjës, ajo ishte një kohë një nga kompanitë më të mëdha në Jugosllavi. Qeveria e Kosovës është duke punuar në Strategjinë e re për Trepçën

Për më shumë Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës.