Energjia

Kosova ka një potencial të konsiderueshëm të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë (BRE), duke përfshirë: energjinë hidrike, energjinë e erës, energjinë diellore, biomasën, energjinë termike, etj .

Për më shumë Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës