Tekstil dhe përpunim i lëkurës

Qeveria është duke punuar për të rigjallëruar sektorin e tekstilit

Importi për mallrat e tekstilit në vitet e kaluara është 100 milionë euro; eksporti është 25 milionë euro

Kosova ofron tre përfitime të mëdha për investitorët: 

  • Një fuqi punëtore të lirë, të aftë dhe me përvojë;
  • Një bazë solide të teknologjisë që mund të fitohet përmes procesit të vazhdueshëm të privatizimit;
  • Mundësi të shumta të nen-kontraktimit dhe kontraktimit (me njohuri, fuqi punëtore të lirë dhe avantazhe të tjera krahasuese që vendi ofron, duke përfshirë mjedisin miqësor për investime dhe biznes);

Industria e tekstilit në Kosovë ka pra potencialin për t'u bërë shumë konkurruese në nivel ndërkombëtar.