Edukimi

Në Kosovë veprojnë tetë Institucione Publike të Arsimit të Lartë me lokacion në Prishtinë, Pejë dhe Prizren, Gjilan, Gjakovë, Mitrovicë.

Ndërsa janë po ashtu afër 30 Institucione Private të Arsimimit të Lart. Shumë nga këto institucione bashkëpunojnë me universitete tjera në botë si me: The Rochester Institute of Technology, University of Sheffield, dhe Staffordshire University.

Numri i studentëve në Universitetin e Prishtinës sipas viteve

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

 

5,737 studentë kanë diplomuar në nivelin Bachelor të studimeve në vitin akademik 2013/2014 në

Universitetin e Prishtinës.

Studentët e diplomuar në Universitetin e Prishtinës sipas drejtimit dhe vitit 2013/2014                           

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës