Zef Dedaj

Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshëm të KIESA-s

 Tel: +383 38 200 36 541

E-mail: zef.dedaj@rks-gov.net

 

Vjosa Rexhepi

Asistente Administrative

Tel: +383 38 200 36 542

E-mail: vjosa.rexhepi@rks-gov.net

 

Lirie Hasani-Halitaj

Zyrtare e lartë për marketing dhe marrëdhënie me publikun

Tel: +383 38 200 36 590

E-mail: lirie.hasani@rks-gov.net

 

Gent Berisha

Zyrtar i Lartë për Teknologji Informative

Tel: +383 38 200 36 590

E-mail: gent.berisha@rks-gov.net

 

Drejtorati për Promovimin e Sektorit Privat

Arbër Muhaxheri

Drejtor i Drejtoratit për Promovimin e Sektorit Privat

Tel:+383 38 200 36 631

E-mail: arber.muhaxheri@rks-gov.net

 

Kreshnik Thaqi

Udhëheqës i Sektorit për Promovim të Investimeve

+383 38 200 36 585

E-mail: kreshnik.thaqi@rks-gov.net

 

Besim Jashari

 Zyrtar i lartë për promovim të investimeve

Tel:+383 38 200 36 527

E-mail: besim.jashari@rks-gov.net

 

Flutura Fetahaj

Zyrtare për promovim të investimeve

Tel:+383 38 200 36 585

E-mail: flutura.fetahaj@rks-gov.net

 

Drilon Selmani

Zyrtar për promovim të investimeve

Tel:+383 38 200 36 585

E-mail: drilon.selmani@rks-gov.net

 

Veron Selmani

Zyrtar për investime strategjike

Tel:+383 38 200 36 585

E-mail: veron.F.selmani@rks-gov.net

 

Mirsad Simnica

Zëvendësues i Udhëheqësit të Sektorit për Promovim të Eksportit

Tel:+383 38 200 36 630

E-mail: mirsad.simnica@rks-gov.net

 

Kreshnik Rugova

Zyrtar i lartë për promovim të eksportit

Tel:+383 38 200 36 587

E-mail: kreshnik.rugova@rks-gov.net

 

Donika Mavraj

Zyrtare për promovimin e turizmit

Tel:+383 38 200 36 587

E-mail: donika.mavraj@rks-gov.net

 

Drejtorati për Zhvillimin e Sektorit Privat

Nol Buzhala

Drejtor i Drejtoratit për Zhvillimin e Sektorit Privat

 Tel: +383 38 200 36 556

E-mail: nol.buzhala@rks-gov.net

 

Shyqiri Krasniqi

Zyrtar i lartë për NVM-të

Tel: +383 38 200 36 556

E-mail: shyqiri.krasniqi@rks-gov.net

 

Flamur Lajçi

Zyrtar i lartë për NVM-të

Tel: +383 38 200 36 556
E-mail: flamur.lajci@rks-gov.net

 

Agnesa Kastrati

Zyrtare për zhvillimin e NVM-ve

Tel:+383 38 200 36 556

E-mail: agnesa.kastrati@rks-gov.net

 

Avdi Krasniqi

Udhëheqës i Sektorit për Zhvillimin e Zonave Ekonomike

Tel:+383 38 200 36 557

E-mail: avdi.krasniqi@rks-gov.net

 

Faton Bajra

Zyrtar i lartë për zhvillimin e Zonave Ekonomike

Tel: +383 38 200 36 557

Email: faton.bajra@rks-gov.net

 

Armend Vehapi

Zyrtar i lartë për zhvillimin e Zonave Ekonomike

Tel: +383 38 200 36 557

Email: armend.vehapi@rks-gov.net

 

Mirvete Jaha

Mbikëqyrëse e projekteve kapitale

Tel:+383 38 200 36 557

E-mail: mirvete.jaha@rks-gov.net

 

Antigona Morina

Zyrtare për zhvillimin e zonave ekonomike

Tel:+383 38 200 36 557

E-mail: antigona.A.morina@rks-gov.net

 

Armend Aliu

Zyrtar për zhvillimin e zonave ekonomike

Tel:+383 38 200 36 557

E-mail: armend.aliu@rks-gov.net