Besian Mustafa

Drejtor i Përgjithshëm

Tel:+381 38 200 36 541

E-mail: besian.mustafa@rks-gov.net

 

Agnesa Kastrati

Asistente ekzekutive

Tel:+381 38 200 36 542

E-mail: Agnesa.kastrati@rks-gov.net

 

Shyqiri Krasniqi

Zyrtar i lartë për teknologji informative dhe komunikim

Tel: +381 38 200 36 590

E-mail: shyqiri.krasniqi@rks-gov.net

 

Lirie Hasani-Halitaj

Zyrtare e lartë për marketing dhe marrëdhënie me publikun

Tel: +381 38 200 36 590

E-mail: lirie.hasani@rks-gov.net

 

Drejtorati për Promovimin e Sektorit Privat

Arbër Muhaxheri

Drejtor i Drejtoratit për Promovimin e Sektorit Privat

Tel:+381 38 200 36 585

E-mail: arber.muhaxheri@rks-gov.net

 

Kreshnik Thaqi

Udhëheqës i Sektorit për Promovim të Investimeve

+381 38 200 36 585

E-mail: kreshnik.thaqi@rks-gov.net

 

Besim Jashari

 Zyrtar i lartë për promovim të investimeve

Tel:+381 38 200 36 527

E-mail: besim.jashari@rks-gov.net

 

Flutura Fetahaj

Zyrtare për promovim të investimeve

Tel:+381 38 200 36 585

E-mail: flutura.fetahaj@rks-gov.net

 

Remzi Ahmeti

Udhëheqës i Sektorit për Promovim të Eksportit

Tel:+381 38 200 36 586

E-mail: remzi.ahmeti@rks-gov.net

 

Kreshnik Rugova

Zyrtar i lartë për promovim të eksportit

Tel:+381 38 200 36 587

E-mail: kreshnik.rugova@rks-gov.net

 

Donika Mavraj

Zyrtare për promovimin e turizmit

Tel:+381 38 200 36 587

E-mail: donika.mavraj@rks-gov.net

 

Drejtorati për Zhvillimin e Sektorit Privat

Nol Buzhala

Drejtor i Drejtoratit për Zhvillimin e Sektorit Privat

 Tel: +381 38 200 36 556

E-mail: nol.buzhala@rks-gov.net

 

Flamur Lajçi

Zyrtar i lartë për NVM-të

Tel: +381 38 200 36 556
E-mail: flamur.lajci@rks-gov.net

 

Muhamet  Hashani

Zyrtar i lartë për NVM-të

Tel: +381 38 200 36 556
E-mail: muhamet.hashani@rks-gov.net

 

Faton Bajra

Zyrtar i lartë për zhvillimin e Zonave Ekonomike

Tel: +381 38 200 36 557

Email: faton.bajra@rks-gov.net

 

Armend Vehapi

Zyrtar i lartë për zhvillimin e Zonave Ekonomike

Tel: +381 38 200 36 557

Email: armend.vehapi@rks-gov.net