Komunat e Kosovës

Aktualisht në Kosovë janë 38 komuna me 1.469 vendbanime të organizuara sipas ligjeve të vendit.

Për më shumë informata klikoni në Komunat e Republikës së Kosovës.